Nord-Troms kan tape over 50 millioner fra Havbruksfondet

Fylkeskommunen reagerer, og Skjervøy-ordfører vil jobbe for mer midler til kommunene.

laks oppdrett kvænangen marine harvest rakkenes  Foto: Isabell Haug

nyheter

I revidert nasjonalbudsjett er det kommet forslag om å innføre en produksjonsavgift på 40 øre per kilo produsert laks, ørret og regnbueørret for oppdrettsnæringen. Forslaget vil gi kommuner og fylkeskommuner en samlet årlig inntekt på rundt 500 millioner kroner, men samtidig innebærer forslaget at tildelinger fra Havbruksfondet endres.