Snart kan ikke fricampere ta med fisk ut av landet

Kun de som fisker fra registrerte turistfiskebedrifter kan ta med fisken de fanger itl andre land.

NYE REGLER: Fra 1. januar må man være registrert ved en turistfiskebedrifter for å få ta med fisk ut av Norge.  

nyheter

Regjeringen har innført nye regler for turistfiske som skal gjelde fra 1. januar 2021.


FRAMTID I NORD MENER:

Grepene man bare måtte ta

«At turistene selv ikke er fornøyd, det er like overraskende som mangelen på nordlys i juni.»


- Den viktigste endringen er at man kun kan ta med seg fisk ut av landet dersom man har fisket hos og oppholdt seg på en registrert turistfiskevirksomhet. Dette håper jeg kan være med på å styrke den seriøse delen av turistfiskenæringen, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen (H) i en pressemelding.

Senker "kvota"

En annen endring er at man senker kvota for utførsel, altså mengde fisk, med to kilo fra 20 til 18 kilo filet.

SLUTT: I flere år har turister valfartet til steder som dette for å drive fiskerier. Fra neste år kan ikke disse ta med fangstene ut av landet.   Foto: Kjetil M. Skog

En ytterligere innskjerpelse er at samme person maks kan ta med seg fangst to ganger i året per person. Dette er en betydelig innstramming i forhold til dagens regelverk hvor det er tillatt med utførsel en gang i uken.


NHO advarer mot nye turistfiskeregler: – Radikalt

– Et par av forslagene truer hele næringens eksistensgrunnlag, sier næringspolitisk fagsjef i NHO Reiseliv.


Fiskeriministeren sier man også gjør endringer i fangstrapporteringen. Informasjonsplikten for turistfiskevirksomhetene tydeliggjøres, og det innføres et krav om digital fangstapportering innen utgangen av 2021.

Innfører sanksjonsmuligheter

Dersom selskapene bryter reglene, åpner de nye reglene for strengere reaksjoner fra myndighetene, som strengere straff eller også sletting fra turistfiskeregisteret.

TURISTFISKE: Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen strammer inn på reglene for turistfiske.  Foto: NFD

- Jeg vil fortsette dialogen med næringen om hvilke vilkår som bør stilles til en registrert turistfiskevirksomhet, og også ta opp spørsmålet om hvordan bedriftene kan behandle restråstoff og avskjær fra sløying av fisken på en slik måte at dette kan komme til nytte. Vi vil også se videre på spørsmålet om det kan være mulig å sette en dagskvote eller andre former for regulering av aktivitetsnivået, i dialog med bedriftene, sier Ingebrigtsen.


Seksjonssjef i Fiskeridirektoratet om utenlandske fritidsfiskere:

– Må være som å komme til himmelen

15 kilo filet, men så godt som intet oppsyn eller kontroll, ingen avgifter og fri camping. Det er hva utenlandske fisketurister har i Norge.


Endringene i regelverket kommer etter at et høringsnotat med flere forslag har vært på offentlig høring.