Arbeider med handlingsplan for å få fjernet "Lengangstind" fra Lyngstuva

Reketråleren "Lengangstind" er ligger fortsatt havarert på Lyngstuva. Nå arbeider de med plan om hvordan de skal få den vekk.

  Foto: Kystverkets overvåkingsfly

nyheter

Mandag 9. juli fikk reketråleren "Lenangstind" problemer med motorkraften og styringsystemet og havarerte på Lyngstuva.

Nå er rederiet og forsikringsselskapet i gang med å lage en handlingsplan på hvordan de skal fjerne tråleren. Dette melder Hilde Dolva, vaktleder ved Kystverkets beredskapssenter.

– Eier og forsikringsselskapet jobber nå med en handlingsplan om hvordan de skal få den fjernet, forteller hun.

  Foto: Kystverkets overvåkingsfly

Det var meldt fare for oljeutslipp, men den faren er nå over.

– Tråleren er tømt for hydraulikkolje. Det ble større mengder enn vi først trudde, da det var noe lekkasje inne i tråleren.

Vaktlederen forteller at mandag var Kystverket med overvåkingsfly over stedet, hvor de så at det ikke var noe olje rundt havaristen.