Fylkeskommunen bevilger 600 000 kroner til satsing på oppstartsbedrifter

Troms og Finnmark fylkeskommune har gitt støtte til Norinnova AS til «Vekstprogram for skalerbare oppstartsbedrifter».

STYRKER REGIONEN: Fylkesråd for næring og miljø, Karin Eriksen (Sp).   Foto: Fredrik Båtnes Hestdahl

nyheter

Prosjektet skal bidra til økt verdiskaping og sysselsetting i oppstartsselskaper med styrking av kompetanse, nettverk og tilgang på privat kapital.