Innfør fiskeforbud

nyheter

Tidligere i sommer presenterte fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen (H) de nye reglene fisketuristene og turistfiskebedriftene må forholde seg til fra nyttår. Da trer den nye forskriften som skal regulere turistfisket i kraft.

I fisketurismens spede barndom var reglene få og straffen for å bryte disse til å le av. Som eksempel ble fire fisketurister tatt med 285 kilo for mye på Bjørnfjell tollstasjon i 2010. De fikk 4.000 kroner i bot. Ni år senere utløste samme mengde fisk til sammen 110.000 kroner i bot, da syv fisketurister ble tatt i Oslo.

Men beslagstallene vitner om at myndighetene til nå har hatt en overdrevent sterk tro på effekten av økte bøter. For fiskesmuglingen har slett ikke avtatt. I 2019 ble 9.868 kg fisk beslaglagt på norske grenseoverganger. Mørketallene er også utvilsomt store. Og siden de fleste kun tar loinsen kan man bare gjette på hvor mye rund fisk som egentlig går til spille.

Erfarne fisketurister med hensikt å få med seg mest mulig ut av landet kjenner til bøtenivået, men tar likevel sjansen. Det sier oss at gevinsten for en vellykket smuglertur i dag er større enn sjansen for å bli tatt kombinert med konsekvensen av å bli tatt. Her burde myndighetene etter vår mening tydd til nye og sterkere grep. Et fiskeforbud for en god periode, skalert etter grovheten på regelbruddet i hvert enkelt tilfelle, ville svidd mye mer for de som virkelig tar for seg av fiskeressursene.

For å få ned beskatningen på fiskeressursene fra turistenes side har man i stedet satt et tak på at det er tillatt å føre ut fisk to ganger i året, mot dagens ordning der turistene kan ta med seg fisk ut av landet en gang i uka. Det er et godt bidrag, men skal dette fungere i praksis fordrer det et skikkelig kontrollregime. Dette er ikke på plass i dag.

Enn så lenge legges mye ansvar for kontroll og rapportering på turistfiskebedriftenes skuldre. Turistene slipper gjerne ut i egne båter uten guide, og ved å lande deler av fangsten et annet sted enn hos turistfiskebedriften kan mye holdes utenfor regnskapet.

Å fiske i Norge er så populært at det neppe vil gå ut over tilstrømmingen om man dro til regelreima. Tvert om vil nasjonen få bort de useriøse, de som kommer kun for å ta. Og med det blir vi alle mer vennlig stemt for de som kommer av rette grunner.