I sommer gikk det jordras ved den gamle fylkesveien. Der skal trafikken gå i to år fremover

Over gamle fylkesveien på Kågen har det nå gått et jordras. Fra november vil trafikken gå der de neste to årene.

Her går gamle fylkesvei 866 på Kågen. Til venstre i bildet an man se jordraset som har gått i fjellsiden, over der trafikken vil gå de neste to årene.  Foto: Kjetil M. Skog

nyheter

I de neste to årene skal det gjennomføres vedlikeholdsarbeid i Kågentunnelen på fylkesvei 866 i Skjervøy kommune. Det vil medføre at den gamle fylkesveien på utsiden av tunnelen vil bli brukt som midlertidig omkjøringsvei.