Helsedirektoratet:

Smittevernplanene til Hurtigruten var ikke gode nok – nevner ingenting om karanteneplikt

I en detaljert smittevernplan beskriver Hurtigruten over 50 sider hvordan de skal ivareta smittevernet om bord, men karanteneplikten nevnes ikke med ett ord.

HADDE PLAN: Hurtigruten hadde en lang og detaljert smittevernplan som ble lagt frem for sysselmannen på Svalbard, men den sier ingenting om karanteneplikt i forkant av ombordstigning.  Foto: Håkon Steinmo

nyheter

Før kystcruisene igjen kunne seile til Svalbard og langs norskekysten, måtte de utarbeide smittevernplaner som deretter skulle godkjennes av helsemyndighetene.