«Dersom vi skulle få koronasmitte i kommunen vil vi få skikkelig store problemer»

Ordføreren: – En sannhet med modifikasjoner.

TILTAK: Kvænangen har forberedt seg på et eventuelt smitteutbrudd, sier ordfører Eirik Losnegaard Mevik. Her med kommunedirektør Janne Kankaala.   Foto: Isabell Haug

nyheter

Helse –og omsorgssektoren i Kvænangen har avvik med behov for tiltak, både økonomisk og når det gjelder tjenesteyting. Det fremgår av tertialrapporten per september.