Fortsetter med ferskfiskordningen

Fiskeri- og sjømatministeren vil fortsette med ordningen han mener bidrar til større forutsigbarhet for fiskeindustrien.

Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen  Foto: Nærings- og fiskeridepartementet

nyheter

I en pressemelding fra Nærings- og fiskeridepartementet sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen at man har valgt å forlenge ordningen fram til 6. desember i første omgang.

Ferskfiskordningen bidrar til større forutsigbarhet for fiskeindustrien og sikrer tilgang på fersk fisk til markedet. For å legge til rette for en god gjennomføring av inneværende års fiske, utvider vi nå ordningen. Vi vil gjøre en ny vurdering i desember, dersom det viser seg å være et behov for det, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen i pressemeldingen.

Ifølge departementet lå ferskfiskordningen i år an til å være oppfisket i november. Når ordningen forlenges, så er det med en bonus på 30 prosent.

-Dette er noe aktører fra Båtsfjord, Vest-Finnmarkrådet, Sjømatbedriftene og flere andre har etterlyst, og jeg er glad for at vi kan komme dem i møte, sier Ingebrigtsen.

Fakta (Kilde: Nærings- og fiskeridepartementet)

  • Ferskfiskordningen har som mål å holde aktiviteten i gang i fiskerinæringen utenom hovedsesongen for torskefisket.
  • Ordningen innebærer at båter som leverer fersk fisk får en bonus i form av økt kvote (kvotebonus).
  • I 2020 ble det satt av 15 270 tonn til ferskfiskordningen. Justert for overfisket av ordningen i 2019 ble den endelige kvoten 13 586 tonn.
  • Oppstart var 13. april, med en kvotebonus på 10 prosent. Bonusen økte til 30 prosent fra og med 13. juli.