Fylkesrådet etablerer Arktisk jernbaneforum

Onsdag 4. november la fylkesråd for samferdsel i Troms og Finnmark fram forslag om å etablere Arktisk Jernbaneforum.

KREVER JERNBANE: Fylkesrådsleder, Bjørn Inge Mo, krever jernbane til Troms og Finnmark. 

nyheter

Det nyetablerte jernbaneforumet skal eies og ledes av Troms og Finnmark fylkeskommune. Forumet skal være en møteplass for aktører med ansvar, myndighet eller interesse for utvikling av jernbane i landets nordligste region.

Viktig for næringslivet

Fylkesrådet mener at en moderne jernbane i fylket vil kunne sørge for at de regionalt produserte varene kommer raskere til markedene.

– Jernbane er viktig for næringslivet. En jernbane i regionen vil bidra til bedre konkurransevilkår ved å utjevne de ulempene de lange avstandene næringslivet i dag har til markedet, sier fylkesråd for samferdsel, Kristina Hansen (Ap).

Nasjonale miljømål

Utvikling av en jernbane i fylket vil kunne være avgjørende for at Troms og Finnmark skal kunne bidra til å nå de nasjonale målene som er satt for reduksjon av klimagasser. Mens nasjonal transport representerer 25-30 prosent av alle utslipp, utgjør dette 50-60 prosent i nord.

– En moderne jernbane vil bidra til å reduserte utslipp av klimagasser som resultat av overgangen fra godstrafikk på vei, sier fylkesråd Kristina Hansen (Ap).

Samfunnsutvikling

Fylkesrådet mener at etablering av jernbane i fylket vil ha enorm betydning for å binde sammen regionen til et mer velfungerende bo- og arbeidsmarked, og bidra til å endre den negative befolkningsutviklingen fylket opplever.

– Vi krever jernbane til vårt fylke og derfor har vi etablert dette forumet, som et tiltak for å nå målet. For oss handler det om å bygge landet. En moderne jernbane vil kunne bidra til å kutte ned reisetid, og vil med dette kunne omgjøre det som i dag kan regnes som utkant til attraktive etableringsalternativ, både for næringsliv, så vel som for folk for øvrig, sier fylkesrådsleder Bjørn-Inge Mo (Ap).