I 25 år har Jan R hatt naturen i fokus gjennom hele året

I et kvart århunder har naturfotografen solgt kalendere med naturbilder fra Nord-Troms.

Jubilerer: Jan R Olsen kan for 25. gang presentere Nord-Tromskalenderen, en kalender som har blitt en fast julegave fra mange.foto: Naturfoto 

nyheter

I år er det 25. gang Nord-Tromskalenderen gis ut, så det er et aldri så lite jubileum for fotograf Jan R Olsen når han holder 2021-kalenderen å hendene.