Ny strategi skal gjøre utdanning mer tilgjengelig i distriktet

Høyre-politikerne håper ny strategi vil kunne føre til at folk i distriktene i større grad kan studere der de bor.

NY STRATEGI: Erlend Svardal Bøe (H) besøkte i høst Nord-Troms studiesenter – og møtte blant annet studentene Lena Bergmo Henriksen og Martine Henriksen-Båtnes. Før sommeren skal det legges frem en strategi om desentraliserte og fleksible studier.   Foto: Kristina Båtnes Hestdahl

nyheter

Erlend Svardal Bøe, Troms Høyres førstekandidat, mener desentralisert utdanning er helt avgjørende for attraktiviteten – og ikke minst utviklingen av næringslivet – i distriktet.