3 av 10 har opplevd trøbbel med utenlandske vogntog

– Et vogntog kom over i mitt kjørefelt så jeg måtte hive bussen ut av veien.

ILLUSTRASJONSFOTO: Et vogntog i grøfta like sør for Olderdalen sentrum.  Foto: Ørjan Bertelsen

nyheter

Ipsos har gjort undersøkelsen på vegne av Gjensidige med et landsrepresentativt utvalg på hele 4.200 personer. 37 prosent av mennene, og 23 prosent av kvinnene har opplevd trøbbel med utenlandske vogntog.

– Når spørreundersøkelsen viser at 3 av 10 har opplevd trøbbel med utenlandske vogntog, bekrefter det at vi står overfor et problem, sier kommunikasjonssjef i Gjensidige, Bjarne Rysstad i en pressemelding.

– Nå er vi inne i sesongen med glatt føre, noe som vil forsterke farene ved å møte disse vogntogene, legger Rysstad til.

Vedlikeholdsetterslep et problem

Rysstad forteller at hyppige kontroller, både generelt langs veiene og ikke minst ved grensa, er viktige bidrag for å øke trafikksikkerheten.

– Dessuten vil en forhåpentligvis stadig bedring av særlig fylkesveiene, kunne hjelpe, sier han.

Han får støtte av Geirr Tangstad-Holdal, daglig leder i Trafikksikkerhetsforeningen. Han er glad for alle gode kontrollører i blant annet Statens vegvesen som gjør en flott jobb med å luke ut trafikk-verstingene som er til fare for andre trafikanter.

– Samtidig retter vi et ønske til kjøperne av godstransport, still krav til teknisk gode kjøretøy og dekk. Varene skal fram til mottakerne og ikke i grøften, sier han.

Her er noen av eksemplene fra de som har svart på undersøkelsen:

– Jeg holdt fartsgrensen på 70, og da kjørte et vogntog forbi meg rett før en sving. Jeg synes det var skummelt.

– Jeg er turbussjåfør, og dette var i forbindelse med kjøring med turister i bussen. Et vogntog kom over i mitt kjørefelt så jeg måtte hive bussen ut av veien, der det heldigvis var en busslomme.

– Jeg kom rundt en sving, og der dukket det opp et vogntog som lå halvveis over i min kjørebane. Jeg var nesten i grøfta for å unngå kollisjon.

– Jeg opplevde en tett forbikjøring av vogntog. Jeg måtte bremse kraftig fordi vogntoget la seg for fort inn foran meg. Egentlig var det ikke lang nok strekning for at det skulle komme forbi meg.

– Et vogntog var for dårlig skodd, og hadde kjørt seg fast slik at det blokkerte trafikken.