Denne kommunen får 350.000 kroner til trafikksikkerhet

Fikk innvilget midler til tre tiltak.

  Foto: Are B. Elvestad

nyheter

Det er Troms og Finnmark fylkeskommune som deler ut trafikksikkerhetsmidler til prosjekter i fylkets kommuner.