Planlegger ridehall i Lyngen: – Vi ser at vi trenger en samlingsplass for hestemiljøet både på sommeren og vinteren

Liss-Ingvild Jensen og Ingvild Johansen ønsker å utvide tilbudet for hesteglade lyngsværinger. Målsetningen er å få på plass en flerbrukshall hvor ryttersport står i sentrum.

Planleggingen ev en ridehall i Lyngen er godt i gang.  Foto: Ellen Helsing

nyheter

Prosjektet er enda i startfasen, men de ønsker allerede nå å knytte til seg så mange aktører som mulig.