Engelsk mutasjon bekreftet i Tromsø

Kommunen opplyser tirsdag at det fleste nye smittetilfellene knyttes til den engelske varianten av koronaviruset.

ORIENTERTE: Ordfører Gunnar Wilhelmsen, Øivind Benjaminsen, fagleder på koronasenteret og kommuneoverlege Inger Hilde Trandem holdt pressekonferanse om det nye koronautbruddet i Tromsø.   Foto: Ronald Johansen

nyheter

iTromsø: Den siste tiden er det påvist en rekke nye smittetilfeller i Tromsø. I dag er 44 personer smittet og nesten 300 mennesker i karantene.