Rapport om atomubåter: Ulykke kan gi radioaktive utslipp i store deler av Troms

Et utslipp fra atomubåter ved Tønsnes havn kan gi «høye konsentrasjoner» av radioaktivitet i Tromsø sentrum, føre til evakuering av befolkningen og i verste fall flytting av byen, viser ny rapport.

NY HAVN FOR ATOMUBÅTER: Tromsø kommunes nybygde sivile Grøtsund industrihavn på Tønsnes skal bli USAs nye havn for atomubåter i nord. Tromsøya og sykehuset UNN skimtes i bakgrunnen, og ligger vel 10 kilometer fra kaia.  Foto: JAN HARALD TOMASSEN

nyheter

iTromsø: Laber bris kan raskt føre en sky med radioaktivt utslipp fra en atomubåt ved Tønsnes kai inn over Tromsø sentrum. Et utslipp kan føre til at hele Tromsøya blir forurenset av radioaktivitet i løpet av én time. I verste fall må hele Tromsø evakueres og flyttes.