– Man må se litt helhetlig på det, og ikke pøse på med forhastede tiltak

Olaug Bergset (Sp) mener man bør bruke penger på organisatoriske tiltak, fremfor økt bemanning.

Olaug Bergset (Sp)  Foto: Kristina Båtnes Hestdahl

nyheter

Mandag er det innkalt til ekstraordinært møte i helse- og omsorgsutvalget i Nordreisa, på bakgrunn av forholdene på Sonjatun sykehjem.