Vil supplere med tre nye krigsofre fra Kåfjord

Minnebautaen over kåfjordinger som falt i strid under andre verdenskrig kan få nye navn.

FÅR NYE NAVN: Minnebautaen i Birtavarre kan få tre nye navn på kåfjordinger som falt i strid under krigen. Foto: Privat 

nyheter

I 1947 ble minnebautaen over de tre kåfjordingene Nils Olaf Amundsen, Harald Marelius Ballovarre og Mons Peder Henriksen reist ved bedehuset i Birtavarre. Alle tre falt i strid under andre verdenskrig, og 74 år senere er det aktuelt å oppdatere bautaen med tre nye navn.