NTP: Skredsikring av veier skal prioriteres

Arbeiderpartiet fikk tommelen ned for sitt milliardforslag, men det er tverrpolitisk enighet om å jobbe nytt og bedre for skredsikring av riks- og fylkesveiene.
nyheter

ITROMSØ: Transportkomiteen avsluttet mandag behandlingen av ny Nasjonal transportplan (NTP), og partiene var i fellesskap enige om å satse mer på skredsikring i veibudsjettene fremover.