Kun Ap og Høyre får flere stemmer enn Rødt ved denne skolen

Arbeiderpartiet går mest tilbake, men vinner likevel skolevalget ved Nord-Troms VGS.
nyheter

Mens Arbeiderpartiet i 2019 hadde 31,2 prosent oppsluning blant elevene på Nord-Troms videregående skole, har de i år en nedgang på 11,9 prosentpoeng.