Sykefraværet i Nord-Troms

Kvænangen har det høyeste sykefraværet i fylket, men likevel er det noe å glede seg over

Til tross for at Kvænangen har fylkets høyeste legemeldte sykefravær, så er det én trend som gir håp.

HØYEST FRAVÆR I FYLKET: Kvænangen hadde et legemeldt sykefravær på 8,9 prosent i andre kvartal i år. Det er det høyeste fraværet i fylket. 

nyheter

Navs ferske tall for Troms og Finnmark, viser at det legemeldte sykefraværet i fylket er på 6,3 prosent. Hvis vi sammenligner med samme kvartal i 2020 så representerer det en økning på 8,4 prosent. Sykefraværet i Troms og Finnmark er ett prosentpoeng over landsgjennomsnittet, som ligger på 5,3 prosent.