Denne trioen skal videreutvikle Lyngenindustrien: – Vi har store forventninger til prosjektet

Verden er i utvikling og økonomien er i omstilling. I Lyngen tas det nå grep for å heve kompetansenivået i industrien.

KOMPETANSEHEVING: Denne trioen skal i de neste tre årene sørge for at komptansen i industrien blir konkurransedyktig. Fra venstre: Leder i Nord-Troms Studiesenter Berit Fjellberg, leder i Lyngen kommunes utviklingsavdeling Svein Eriksen og prosjektleder Tuomi-Tuulia Ervasti.  Foto: Marius Hoe

nyheter

Målet er å utligne forskjellen mellom den eksisterende kompetansen i befolkningen, og næringslivets kompetansebehov.