Budsjettsprekk på mange millioner for den planlagte treningshallen på Skjervøy

Nå foreslår kommunedirektøren i Skjervøy å utlyse anbudet på hallbyggingen på nytt.

DYRERE ENN PLANLAGT: Skjervøy kommune må gå nye runder for å få finaniseringen av den nye treningshallen på Skjervøy på plass.  Foto: SIK Fotball

nyheter

Som Framtid i Nord skrev i forrige uke, vil økte kostnader for hallprosjektet på idrettsstadion på Skjervøy føre til forsinkelser i byggingen av hallen.