Vedtok nytt brannsamarbeid med naboene

Skjervøy kommune går for å samarbeide med Nordreisa om brann- og redningstjenester.

SAMARBEID MED NORDREISA: Skjervøy kommune inngår samarbeidsavtale med Nordreisa på brann- og redningsfronten.   Foto: Kjetil M. Skog

nyheter

Som Framtid i Nord skrev tidligere i september, har Skjervøy og Nordreisa syslet med planene om å etablere et nytt brannsamarbeid mellom de to kommunene. I kommunestyremøtet tirsdag vedtok kommunestyret i Skjervøy at de går inn på et samarbeid med nabokommunen.