Ingen fastlegekrise i Lyngen: – Den mest stabile legetjenesten vi har hatt

Mens Tromsø hadde en søker på seks fastlegestillinger, er det full fastlegedekning i Lyngen.

Fra venstre: Fastlege Bjarte Skille, avdelingsleder for legetjenesten Gro Tønseth, ny kommunelege og fastlege Hans-Olav Holtermann Eriksen, fastlege Audun Domaas Pedersen, kommunalsjef for helse og omsorg Merethe Sørensen, og nordsjøturnuslege Martin Harbitz.   Foto: Are Bergset Elvestad

nyheter

Lyngen kommune hadde en svært stabil fastlegedekning frem til 2019. Da gikk tidligere fastlege i ytre Lyngen bort, som førte til at en hel pasientliste sto uten fastlege og at Lenangen Helsesenter mistet flere av tjenestene de hadde for beboerne i området.