Lærte gode holdninger om trafikksikkerhet

Gruppepress, refleksbruk og ulovlig kjøring var noe av det som ble pratet om.

LÆRERIKT: 61 kåfjordelever var samlet for å lære mer om trafikksikkerhet. Bianca Vanessa Eriksen (f.v), Victoria Koht Hansen og Frank Erlend Mathisen var blant disse.   Foto: Isabell Haug

nyheter

– Når man er i lag i en gruppe kan det være vanskelig å si ifra. Det er derfor vi har denne dagen i dag, vi skal styrke oss, slik at vi tør det. Vi kan ha gode holdninger, sier rektor ved Manndalen skole, Bård-Gunnar Hansen.

Onsdag var 61 ungdomsskoleelever fra hele kommunen samlet på Senter for Nordlige Folk for en temadag om trafikksikkerhet. Her møtte både politiet, kommunen, fylkeskommunen og flere næringsaktører, lag og foreninger.

Ett av temaene som ble diskutert var gruppepress. For hva gjør man dersom venninna eller kompisen man sitter på med, kjører i 120 kilometer i timen? Og tør man å si ifra til den det gjelder?

GRUPPEPRESS: Elevene fikk blant annet diskutere en tenkt sak der noen de kjenner, kjører for fort. Hva gjør man i en slik situasjon?  Foto: Isabell Haug

Tøffer seg

Bianca Vanessa Eriksen (13), Victoria Koht Hansen (14) og Frank Erlend Mathisen var blant elevene som deltok. De forteller at dagen har vært gøy og lærerik.

– Vi har lært at vi bør bruke refleks, at man ikke skal kjøre for fort men holde seg til fartsgrensa, sier Koht Hansen.

En av dem skal ha opplevd å sitte på med andre hvor det kjøres for fort.

Tror dere dette er vanlig i Kåfjord?

– Litt. I alle fall blant de som akkurat har tatt lappen. De er kanskje ikke så godt vant til å kjøre, og skal i tillegg tøffe seg. Kanskje ser de at andre venner gjør det samme, og da gjør de også det, sier Eriksen.

Hvorfor gjør man det fordi andre gjør det?

– Fordi man kan føle seg ukul hvis man ikke gjør det, sier Koht Hansen.


Utålmodig fylkesrådsleder vil ha fortgang i skilsmissen

Aps fylkesrådsleder i Troms og Finnmark, Bjørn Inge Mo, vil ikke vente på at Stortinget gir grønt lys for fylkesskilsmissen.


Flere gatelys

Det ble også diskutert hvilke tiltak som kan iverksettes for å bedre trafikksikkerheten i nærområdet til elevene. Flere barn-leker skilt, gangfelt og bredere bruer ble nevnt.

Eriksen tok til orde for at alle gatelys i Kåfjord bør sjekkes. Det er ifølge henne særlig oppe i dalene det mangler belysning.

– Noen steder er det helt mørkt, og man ser ikke hvor man er. Er man i en uoversiktlig sving og det kommer en bil kan det skje et uhell, sier hun.

Farlig skolevei

Temadagen ble holdt etter at kåfjordskolen søkte og fikk 100.000 kroner i midler fra trafikksikkerhetsutvalget i fylkeskommunen. Utvalget deler ut penger både til holdningsskapende arbeid og direkte tiltak, som bygging av en gangsti.

Det skal være første gang en temadag som dette er arrangert for ungdomsskoleelever i Troms.

ARRANGØRER: Rektor ved Manndalen skole, Bård-Gunnar Hansen og trafikksikkerhetsansvarlig i kommunen, Karin Karlsen var begge i arbeidsgruppa og med på planlegging av dagen.   Foto: Isabell Haug

Rektor Bård-Gunnar Hansen forteller at trafikksikkerhet lenge har vært et hett diskusjonstema i kommunen, blant annet fordi det har skjedd flere nestenulykker. Ifølge han er det også jobbet en del med trafikksikkerhet rundt skoleveiene.

– I Kåfjord har nesten alle elever fått vedtak om skoleskyss på grunn av farlig skolevei, selv om noen bor ganske nært, sier han.

Valgfaget trafikk, som ble innført for noen år tilbake, skal ha blitt et populært valg for flere elever i kommunen. Gjennom faget får de trafikalt grunnkurs, som gjør det lovlig å drive øvelseskjøring.

– Vi har gjort en satsing på området, og utdannet våre lærere til å kunne gjennomføre kursene i samarbeid med trafikkskolene, sier Hansen.


Kåfjord vil holde Nord-Troms samlet i et felles politisk råd

Kommunestyret i Kåfjord gjør som Skjervøy og Nordreisa. Nå gjenstår det bare å se hva de tre siste kommunene går for.