Norske Lakseelver: En dårlig uke for laksen

Tirsdag kom statusrapporten med trusselvurderinger, onsdag kom laksen inn på rødlista og i dag kom sjølaksefisketallene for 2021. En halvering fra i fjor bekrefter inntrykket til Norske Lakseelver av et svakt lakseår.

Villaks, illustrasjonsbilde.   Foto: Sjømat Norge

nyheter

Sjølaksefisket hadde i år en nedgang på hele 53 prosent fra 2020, med en samlet fangst på 24.682 laks. En nedgang sett i hele landet - også i Troms og Finnmark.