Et enstemmig Fylkesting i Finnmark vedtok i dag å støtte initiativoppropet om oppgradering av kvensk språk fra nivå II til nivå III på minoritetsspråkpakten.

Det får daglig leder på Halti Kvenkultursenter, Pål Vegard Eriksen, til å juble av glede.

- Det er et langt steg på veien for alle som bryr seg om språket.

Nivå 3

Det kvenske språket har hatt status som minoritetsspråk siden 2005 og er rangert på nivå II i den Europeiske Pakten om Regions- eller Minoritetsspråk (språkcharteret). Flere kommuner har tidligere vedtatt sin støtte om oppgradering til nivå III, deriblant Alta og Porsanger i Finnmark, samt alle de seks kommunene i Nord-Troms.

Nå som Finnmark har vedtatt sin støtte, venter man bare på at saken kommer opp på Fylkestinget i Troms.

- Vi på Halti Kvenkultursenter er svært glade for Finnmark-vedtaket, det var jubel i taket her da vedtaket ble kjent tidligere i dag. Det at Fylkestinget i Finnmark lytter til folk og ser viktigheten med å redde det kvenske språket er utrolig bra, dette kunne ikke kommet opp tidlig nok, sier Eriksen.

- Over 600 personer hadde signert Finnmark-kampanjen, noe som viser at også folk bryr seg.

Iskald lovnad

- Dersom Troms går inn for det samme, gjenstår det bare et vedtak på nasjonalt plan, sier Eriksen.

Han peker på at dersom det kvenske språket havner på nivå III, der det samiske språket er, så vil ansvaret flyttes fra kommunene til sentrale myndigheter, noe han tror vil gjøre godt for det videre språk- og revitaliseringsarbeidet.

- Det vil forhåpentligvis bety mer midler til kvensk språkarbeid. Det er blant annet stor mangel på læreverktøy, skolemateriell og ikke minst litteratur.

- Dersom Troms fylke nå gjør et enstemmig vedtak på lik linje med Finnmark, skal jeg hoppe på havet i pur glede, lover Eriksen.

Trolig uten å ha tatt høyde for at saken skal opp til behandling i desember måned...

Eriksen var sammen med Hilja Huru initiativtakere på henholdsvis Troms- og Finnmark-kampanjene, i ettertid har de begge gått inn i lederroller i henholdsvis Halti Kvenkultursenter og Norske Kveners Forbund.

Språkkafé

Halti Kvenkultursenter hadde den 16. oktober den første av i alt fire språkkaféer dette kalenderåret i Kvænangsbotn og nærmere 20 personer møtte opp.

- Det var et godt oppmøte. Personlig hadde jeg håpet på flere yngre fjes, men vi er selvsagt glade for alle som kommer. Det virket som folk kosa seg og det ble fortalt mange gode, kvenrelaterte historier mellom de faglige delene som språkarbeider Tove Reibo holdt, forteller Eriksen.

De to andre språkkafeene 13. november og 4. desember kl. 18 på Grendehuset i Kvænangsbotn.