Høyres utdanningspolitiske talskvinne, Elisabeth Aspaker,sier Høyre går til valg på å styrke de regionale studiesentrene. Der spillerogså senteret i Nord-Troms en svært viktig rolle.

- Studiesentrenespiller en nøkkelrolle i kompetansehevingen av lærere og andre yrkesaktive somtrenger å oppdatere sin kompetanse, sier Aspaker, som også er toppkandidat forHøyre i Troms foran høstens stortingsvalg.

- Hun viser til atmange studiesentre hvert eneste år må kjempe for sin eksistens. Til forskjellfra blant annet regjeringspartiene har Høyre viet en viktig rolle til disse.

- I vårt alternativestatsbudsjett satte vi av en pott til å utvikle og videreutvikle slike sentre.Vi har, i motsetning til blant annet de rødgrønne, sagt at vi ønsker å hanettverk av studiesentre over hele landet, sier hun.

Høyre har lengevarslet en storsatsning på læreryrket og etter- og videreutdanning av bådelærere og andre fagutdannede. Ved en utvikling av de regionale studiesentrenekan kommunene i Nord-Troms holde disse i arbeid mens de tar viktig og nødvendigutdanning.

- Dette er en forutsetning for å realisere livslang lærer ipraksis. Der spiller Nord-Troms studiesenter en veldig viktig rolle iframtidens utvikling av hele regionen, mener hun.