Leder i Kåfjord Fiskarlag, Nils Samuelsen, uttrykker stor bekymring for fiskeforholdene i Lyngenfjorden.

Rundt tusenårsskiftet merket de forandringer i det tradisjonelle vinterfisket. Hvert år ble det mindre fisk og kortere sesong.

- I dag får vi nesten ikke fisk inn til Kåfjord, kanskje bare 1/10-del av det vi hadde for 15 år siden, sier Samuelsen.

- Alarmen burde gått

Samuelsen og resten av Fiskarlaget mener det er forurensing som er årsaken bak.

- Urenset kloakk blir pumpet ut i fjordbotnet. I tillegg er dette en terskelfjord, altså er det lite vannutskiftning.

De har også merket at mangfoldet i fjorden er borte. Mens man før kunne få både sandskrubb, krabbe og flyndre, får de ikke en eneste i dag. Også seien er forsvunnet fra fjorden.

Situasjonen har blitt gradvis verre, og det er fisken som er stasjonær inne i fjorden det er verst med.

- Nå begynner det å bli travelt. Når det som lever på botnet er borte burde alarmen gått for lenge siden, sier Samuelsen.

Les mer i papirutgaven av Framtid i Nord tirsdag.