– Vi er derfor godt fornøyd med økningen, og som det fremgår gjelder dette spesielt kommunene i Nord-Norge hvor utgiftene per skadefelling er høyere enn i resten av landet. Dette først og fremst på grunn av lange avstander, skriver Karlsen i en e-post til Framtid i Nord.

Samtidig dobles beløpet til utgifter som skadefellingslagene kan få dekket fra 15 000 kroner til 30 000 kroner.

Uendret siden 2011

Døgnsatsen på 1400 kroner har vært uendret siden 2011, og flere kommuner har klaget på at satsen har vært for lav.

– Jeg mener det er grunnlag for å endre døgnsatsen til deltakerne i skadefellingslagene. Derfor øker vi nå døgnsatsen med 14 prosent, til 1600 kroner, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen, i en pressemelding.'

Særlig utfordring i nord

Departementet har også fått tilbakemeldinger om at den økonomiske rammen for dekning av direkte utgifter til kommunale skadefellingslag, bør økes. Det gjelder utgifter som skadefellingslagene har i forbindelse med fellingsforsøk.

– Dagens ramme for dekning av utgifter har vært en særlig utfordring i våre nordligste fylker. Store avstander gjør at utgifter til drivstoff og lignende gjerne blir høyere enn andre steder. Vi ønsker et enkelt system, derfor dobler vi nå den generelle rammen for hele landet til 30 000 kroner, sier Helgesen.

Økningen i rammen for dekning av direkte utgifter og døgnsatsen for deltagere i kommunale skadefellingslag følger av kommentarene til rovviltforskriften §§ 9 og 9a, og er endret uten alminnelig høring.