Denne bransjen har slitt under pandemien, men nå har ledighetstallene gått betraktelig ned

foto