– For å få gjort noe med de elendige distrikts-veiene må det brukes mye mer penger enn i dag