Åpent over fjellet, men varsler dårlig sikt og fokkskavler

foto