Blir vertskommune for skredsenter – ungdomsrådet ønsker mer kursing