Einar er to prosent ufør, men håper å få rundt 15 prosent av kåfjordingene på kroken

foto