Høy fart, manglende førerkort og skuterkjøring på veien