Se sjømatkonferansen fra Skjervøy i opptak her

foto