Sjømateksport for nesten 15 milliarder kroner i november

foto