Slik kan det bli de neste dagene - melder økt skredfaren