Dette området kan bli et vindkraftanlegg. Nå skal natur-organisasjoner ha seminar i Nordreisa

foto