Oversvømmelse på veien gir dårlig framkommelighet

foto