Etter at Statens vegvesen satt opp nytt skilt for noen turistbedrifter i Lenangen, nordvest i Lyngen kommune, var det mange som ble misfornøyde. Skiltet er plassert like etter fergekaia ved Svensby,  på vei ut mot Lenangen.

Svensby grendelag og bedrifter som ikke fikk være med på skiltet føler seg utelatt og urettferdig behandlet.

Ole Anton Teigen i fra Svensby grendelag er blant de som føler seg ekskludert. Han mener vegvesenet burde ha snakket med grendelaget og kommunen før de satt opp skiltet.

- Vi fikk ikke høre noe om skiltet før det ble satt opp. De har valgt å ikke ta med mange andre viktige bedrifter. Jeg synes i alle fall de burde tatt med Nord-Troms museum på et slikt skilt.

Dårlig plassering

I tillegg til at mange ikke er inkludert, mener Teigen at vegvesenet har plassert skiltet på en plass der ingen legger merke til det.

- De burde heller plassert et infoskilt i et veikryss, sier Teigen.

Teigen synes det er rart at vegvesenet valgte å inkludere noen, men ikke andre. Han mener at de som er plukket ut av vegvesenet til å være med på å bestemme over skiltet, får et fortrinn.

- Neste gang det skal settes opp et skilt vil vegvesenet naturligvis heller snakke med de som har jobbet med dette skiltet igjen, i stedet for oss.

Det har også vært en del diskusjon på grunn av at skiltet har skrivefeil. Skiltet sier nemlig at det er én kilometer til «Svesby Tursenter», hvor Svensby er skrevet feil.

- Burde skilte for turistbedrifter

Øyvind Strømseth, fungerende leder i veiavdeling Troms, sier at Statens Vegvesen har satt opp skiltet på vegne av aktøren, Reidun Nilsen.  Reidun Nilsen er bedriftseier for Lyngen Experience AS.

- Vi fikk søknader i fra alle bedriftene som er med på skiltet om å sette opp et skilt. Etter det ble tatt opp på et møte valgte vi å innvilge søknaden.

Vegvesenet var ikke kjent med skrivefeilen på skiltet da Framtid i Nord kontaktet Strømseth.

- Vi var ikke klar over at det var skrivefeil på skiltet, men vi skal få noen til å dra å se på det, sier Strømseth.

Reidun Nilsen forteller at hun kun sendte inn søknad på vegne av sin egen bedrift, men at hun engasjerte de andre bedriftene til å hive seg med på å få opp et skilt.

- Det har ikke vært noe skilting før, jeg synes vi burde skilte for bedrifter som driver med turisme. Andre bedrifter som også vil ha opp et skilt må jo bare kontakte Statens vegvesen selv. De trenger ikke å gjøre dette til en negativ sak, sier Reidun Nilsen.