Senteret har to møterom som åpner opp for denne muligheten, og er flittig brukt både internt på huset og av eksterne lag, foreninger og andre som ser nytten i å kunne holde møter på denne måten.

- Mange av de studiene vi tilbyr baserer seg på lyd og bilde som en del av undervisningen, så for oss er det en forutsetning for studiesenterets virksomhet, sier leder ved Nord-Troms studiesenter, Lisbeth Holm.

Hun forteller at avdelingen tidligere har hatt lærere og studieveiledere fra blant annet Finnsnes på besøk.

- Undervisningen blir da overført direkte ned til avdelingen der nede og omvendt. Vi bruker systemet på veldig mange måter, sier Holm.

Foretrekker det sosiale

Selv om digital lyd- og bildeoverføring er essensielt når det kommer til desentralisert studievirksomhet, tror ikke Holm det vil ta helt over.

- Det er ikke noe mer enn et hjelpemiddel. Noen foretrekker denne måten å studere på, men jeg tror nok de fleste elevene enda foretrekker å møtes. Det gir muligheten til å diskutere med hverandre og danne studiegrupper. Det igjen er motiverende og gjør at de fullfører,  sier Holm.

næringshagen har også.

Nord-Troms studiesenter har ca. 80 studenter og totalt 14 studier å tilby. Sykepleierstudentene alene utgjør 12 stykker dette semesteret.