Jon Ivar Kjellin (52) overtok tirsdag formelt kommandoen over Nord-Hålogaland heimevernsdistrikt 16. Den nye HV-sjefen var torsdag ettermiddag på plass på FabLab på Polleidet for å få mer kunnskaper om Lyngen-linja.

- Jeg ønsker å reise rundt i området. Områdesjef Bernt Olav Johansen er offensiv og inviterte meg tidlig til Lyngen. Han var blant de første som sendte hilsen etter at jeg i starten av desember ble utnevnt til sjef i HV-16, forteller Kjellin.

Han har fra tidligere godt inntrykk av området, som strekker seg fra Storfjord til Kvænangen.

- Dette er et velfungerende område. Områdesjef Johansen virker innovativ og har stort engasjement. Jeg liker selvstendige personer, som tar ansvar og tenker utenfor boksen.

Grunnstammen i forsvaret

- Hva er heimevernets viktigste oppgaver i dag?

- HV er selve grunnstammen i militæret. Vi tilhører den delen av forsvaret som har kvantitet. HV er veldig viktig i kontakten med lokalbefolkningen gjennom våre sivile oppgaver.

Jon Ivar Kjellin presiserer betydningen av at HV-soldatene har gode lokale kunnskaper og er forberedt til å trø til når det gjelder. HV kan raskt stille styrker på beina.

- Vi lever i en turbulent verden. Jeg frykter ikke krig, men vi må være godt forberedt, sier Jon Ivar Kjellin.

Noen militære ledere fra USA besøkte senere torsdag Jon Ivar Kjellin og sentrale personer fra lokalt HV på Polleidet.

Tidligere Kystjegerkommando-sjef

Jon Ivar Kjellin er kanskje for mange kjent som tidligere sjef for Kystjegerkommandoen (KJK) på Trondenes i Harstad, skriver HV-16 i ei pressemelding.

Han var med i selve utviklingen av KJK og gikk gradene der inntil han ble sjef i 2009-2011. Han var den første kvalifiserte kystjegeren som ble sjef for KJK. Han var også den første som deployerte med kystjegere til Afghanistan høsten 2005 og våren 2006.

Etter dette bidro Kjellin til kontinuerlig internasjonal innsats fra Kystjegerkommandoen og senere hele Marinens jegervåpen, inntil han gikk av som våpensjef for Marinens Jegervåpen i 2015. Han har etter dette vært skolesjef på Sjøkrigsskolen, før han nå overtar som sjef for HV-16, opplyser HV-16 i pressemeldingen.