Kontrollen resulterte i fire anmeldelser for ulovlig garnfiske.

- En miljøkontroll i samarbeid med Statens Naturoppsyn resulterte i 4 anmeldelser for ulovlig garnfiske, melder Troms politidistrikt på Twitter.

– Det er vanlig å ha kontroller på dette om sommeren. Enkelte år har man også hatt egne mannskap for å kontrollere dette, forteller operasjonsleder Frode Strende.

Framtid i Nord har ikke lykkes å komme i kontakt med reinpolitiet torsdag morgen.

Tirsdag denne uka ble to personer også anmeldt for ulovlig garnfiske i Kvænangen.