Fylkeskommunen bevilger 500 000 til Nord-Troms Studiesenter

foto