Onsdag mistet 36-årige Evgeny Doronin, som var fisker på M/S «Fugløyfjord», livet i en ulykke utenfor Bjørnøya.

Doronin skal ha blitt klemt av en visnj på båten, hvor politiet i Tromsø beskriver at det hadde vært store krefter i sving.

Fredag ankom båten Tromsø , hvor den avdøde ble obdusert. I tillegg ble det gjort tekniske undersøkelser av båten. Politiinspektør, Yngve Myrvoll, forteller til iTromsø at de nå har dannet seg et bilde av hendelsesforløpet.

- Vi fortsetter med etterforskning til uken. Nå følger Sjøfartsdirektoratet opp saken videre med tanke på tilsyn og undersøker om det formelle, fortalte Myrvoll fredag ettermiddag til iTromsø.

Søndag kveld mottok iTromsø en pressemelding fra «Fugløyfjords» skipper, Roger Nilsen.

Les hele pressemeldingen her:

M/S Fugløyfjord fisket etter hyse i et område 50 mil nord av Bjørnøya 12 juli.

Under innhaling av fiskeredskaper kom et av våre mannskaper i klem mellom notvinsj og overbygg og omkom som følge av dette.

Vinsjen er fjernstyrt fra skippers posisjon på fartøyet og den omkommende er ikke å laste for hendelsen.

Han utførte alltid sitt arbeid på en meget tilfredsstillende måte gjennom 9 år i rederiet. Evgeny Doronin var maskinist og fisker om bord, han snakket flytende norsk og var en svært godt likt ansatt og kollega.

Fartøyets mannskaper startet umiddelbart gjenoppliving og prøvde gjennom 2,5 time å holde liv i den skadde ved bruk av hjerte-lunge redning. Sysselmannens helikopter fra Svalbard ankom etter dette og fortsatte gjenoppliving i 30 minutter. Evgeny Doronin ble erklært død av helikopterets lege som deretter tok den forulykkede med til Svalbard.

Fartøyets mannskaper har hatt en meget traumatisk opplevelse og det går hardt innpå mange å miste en nær venn på en slik måte. Ved ankomst Tromsø ble mannskapene ivaretatt av et profesjonelt kriseteam fra Tromsø Kommune.

Den forulykkedes familie ble varslet på raskest mulige måte og ivaretas på hjemsted av øvrige familie med venner og har fortløpende kontakt med rederiet.

Den omkommende vil etterhvert bli transportert til hans hjemsted Kholmogory utenfor Arkangelsk i Russland. Begravelse vil finne sted der med representanter fra rederiet til stede. Evgeny etterlater seg kone og et barn. De etterlatte tar tapet svært tungt og fortviler over å miste sin kjære.

Rederiet prøver i en vanskelig tid å ta vare på de etterlatte og fartøyets mannskaper etter beste evne samtidig som mange praktiske oppgaver skal utføres.

Vi vil benytte anledningen til å takke Kystvaktskvadron Nord, Sysselmannens Heliteam, KV Andenes og Tromsø Kommunes kriseteam for all hjelp i forbindelse med hendelsen.

Selv i denne situasjonen har vi forståelse for media og offentlighetens stadige behov for informasjon om hendelsen men vi håper med dette at den omkommendes familie og fartøyets mannskaper i det videre kan gis den nødvendige ro og fred til å bearbeide sin sorg og sine følelser.

Roger NilsenSkipper på M/S Fugløyfjord, Tromsø 16.07.2017

Nilsen ber også om at fartøyets mannskaper, samt avdødes familie, ikke kontaktes.

- Vi ber om å få bruke tid til å komme oss etter tapet av vår viktige maskinist, var avholdte venn og kollega, skriver Nilsen i e-posten til iTromsø.