Sju personer i Kongsvinger fikk saltvannsinjeksjon i stedet for vaksine